Algemene Voorwaarden

 1. Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 2. Al onze prijzen zijn inclusief het opzetten en afbreken van de gehuurde spullen (tenten e.d.), echter met behulp van de huurder
 3. Betaling dient te worden gedaan direct bij levering en ontvangst factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 4. In principe wordt de huur aangegaan voor 1 dag. Per dag extra wordt de huurprijs iedere dag met 25% vermeerderd.
 5. De kosten van het transport bedragen €0,40 per gereden km.
 6. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. Eventuele schade wordt verhaald op de huurder.
 7. De huurder dient, indien nodig, zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
 8. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bandstra Verhuur aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
 9. Eventuele schade wordt meteen gemeld aan Bandstra Verhuur.
 10. Bandstra Verhuur behoudt zich het recht voor om bij eventuele slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren. De door Bandstra Verhuur reeds ontvangen gelden zullen (zonder rente) worden terugbetaald.
 11. De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd; de huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.
 12. Bandstra Verhuur is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de huurperiode.

Powered by bandstra webdevelopment